Forside Klubben Sailfish18 Forum Marked Nyheder
Generalforsamling onsdag d. 22. april 2009

Kære medlemmer !
Hermed indkaldes til klubbens årlige generalforsamling, som i år finder sted i


Yachtklubben Furesøens klubhus
Droninggårds Alle 124 B 2848 Holte (der kan parkeres ved Jægerhusets Restaurant)


Vi mødes kl. 19.30


Dagsorden ifgl. Lovene:

A: Valg af dirigent.
B: Formandens beretning.
C: Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
D: Fastsættelse af kontingent.
E: Behandling af indkomne forslag. (skal være sekretæren i hænde senest d. 15. april)
F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
G:Eventuelt.


Efter generalforsamlingen vil der blive serveret ost og rødvin  Vel mødt
På bestyrelsens vegne
Palle Gliese