Forside Klubben Sailfish18 Forum Marked Nyheder
Generalforsamling 2010

Vi mødes kl. 19.30

Dagsorden ifgl. lovene:

A: Valg af dirigent.

B: Formandens beretning.

C: Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

D: Fastsættelse af kontingent.

E: Behandling af indkomne forslag. (skal være sekretæren i hænde senest d. 12. april )  

F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.

G: Eventuelt.

Nærmere følger pr. brev.