Forside Klubben Sailfish18 Forum Marked Nyheder
Generalforsamling 31. marts 2011 kl 19:30

Generalforsamlingen afholdes
torsdag den 31. marts 2011 kl. 19:30

Sted: Yachtklubben Furesøens klubhus

Droninggårds Alle 124 B 2848 Holte

(der kan parkeres ved Jægerhusets Restaurant)

 

 

Vi mødes kl. 19.30

 

Dagsorden ifgl. lovene:

 

A: Valg af dirigent.

B: Formandens beretning.

C: Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

D: Fastsættelse af kontingent.

E: Behandling af indkomne forslag. (skal være sekretæren i hænde senest d. 28. marts 2011)  

F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.

G: Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være lidt ost og rødvin samt hyggeligt samvær og mulighed for en bådsnak.


På gensyn den 31. marts!

Venlig hilsen 
Palle, Carsten og Niels
sailfish@live.dk