Forside Klubben Sailfish18 Forum Marked Nyheder
Generalforsmling - referat 2011

Formanden bød velkommen: Det er dejlig at se så mange og især nye medlemmer. Det viser at der stadig er liv i klubben, og at der er et behov.Skal vi starte med at vælge en ordstyrer, og jeg håber Niels vil skrive referat.  A: Valg af dirigentLisbet Garnov blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. B: Formandens beretningVelkommen til Sailfishklubbens årlige generalforsamling i dag d. 31. marts 2011.Vi er jo ikke en forening med megen aktivitet og mange bestyrelsesmøder, men tak til både Carsten, Niels, og Lisbeth for det forgangne år. Selvom medlemstallet er faldende, er vi dog 39 medlemmer, med nye der har købt en brugt båd, og har meldt sig ind. 2010 bød ikke på de mange oplevelser udover vort Lynæs træf.Sommertræf fik vi desværre ikke arrangeret, dog mødtes vi et par medlemmer i Råå syd for Helsingborg en skøn sommerdag.Birthe og jeg var sejlet på tur til Ålaboderne, en lille havn overfor Ven. Næste morgen havde vi planlagt at sejle til Ven men blev da ringet op af Finn fra Helsingør, at han var på vej til Råå og havde talt med Preben Garnov, der var på vej til Råå fra København, så vi besluttede hurtigt  at sejle til Råå, hvor vi mødtes og havde en hyggelig dag sammen og kunne fejre Birthe, der tilfældigvis havde fødselsdag, hvilket fam. Garnov havde errindret og begavede Birthe med en flaske dejlig rødvin.  Vort Lynæstræf forløb, som jeg skrev i referatet fra dette, over al forventning. Det er dejligt at se nye medlemmer deltage. Jeg håber det kan inspirere andre til at møde op.Efter Lynæstræffet sejlede Birthe og jeg en dag til Rørvig, hvor vi tilfældigt traf Anders Thorsen 654, der var på tur på havnen, han kom ombord, og vi drøftede begivenhedernes gang over en kop kaffe.Efter Anders Thorsen var gået, stod der pludselig en herre og kiggede interesseret på vores båd, det viste sig at være et tidligere medlem, så ham fik vi også en sludder med om sailfishens egenskaber.Så selvom vi ikke er en forening med megen fælles aktivitet, kan man godt mødes med andre medlemmer, og drøfte ens erfaringer og måske få nye tips og ideer. Det må være et af formålene til at være medlem af Dansk Sailfish Klub, at prøve og holde kontakt med andre medlemmer og høre om Deres erfaringer med båden. Man er altid velkommen til at kontakte  bestyrelsen med foreslag og gode ideer. C: RegnskabCarsten Hove gennemgik regnskabet. Carsten gjorde opmærksom på at balancen var opgjort som hidtil og følgelig forudsatte at ror, bøsninger mv. havde den værdi som de stod til i regnskabet. Regnskabet blev godkendt (udsendes til medlemmerne sammen med opkrævningen for 2011). D: Fastsættelse af kontingentUændret 75 kr. for a-medlemmer og 40 kr. for b medlemmer. E: Behandling af indkomne forslagDer var ikke indkommet nogen forslag F: Valg af bestyrelsesmedlemmerBestyrelsen blev genvalgtPalle Gliese – formandCarsten Hove – kassererNiels Albrechtsen – sekretær Som revisor blev Niels Kofoed valgt som afløser for Lisbet Garnov. G: EventueltDet blev foreslået at foreningen/bestyrelsen kunne overveje samarbejde med andre lignende bådtyper; evt. at andre bådtyper kan inviteres til at deltage i klubben. For og i mod blev diskuteret. Der var blandt de tilstedeværende ikke kendskab til om der fandtes andre klubber for andre mindre bådtyper. Følgende bådtyper blev nævnt: Skipper 17, Sniper, Sandpiper, 916, maxus. Det blev foreslået at vi kunne melde os ind i den engelske sailfishklub. Der blev opfordret til at bruge den fine hjemmeside mere aktivt. Alle medlemmer er velkomne til at komme med bidrag. Opfordre til at medlemmerne kommer med indlæg til bladet. Send gerne forslag til bestyrelsen så vi kan puste mere liv i hjemmesiden. Man kunne lave links til andre klubber. Efter dagsordenen var udtømt var der hyggeligt samvær med ost og rødvin, som Palle og Birthe havde sørget for til dagen.   Ved generalforsamlingen deltog følgende medlemmer:Vagn Boeskov - båd 558Finn Hagerup - 578Annelise og Hans Kofoed - 523Niels Kofoed - 544Kurt Roed - 677Carsten Hove - 530Anders Thorsen - 654Lisbet og Preben Garnow Birte og Palle Gliese - 398Niels Albrechtsen - 633