Forside Klubben Sailfish18 Forum Marked Nyheder
Generalforsamling 27. marts 2012


Det er nu 35 år siden at klubben blev stiftet !

Årets generalforsamlingen afholdes
tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:30

Sted: Yachtklubben Furesøens klubhus

Droninggårds Allé 124 B 2840 Holte

(der kan parkeres ved Jægerhusets Restaurant)

Vi mødes kl. 19.30

Dagsorden ifgl. lovene:

A: Valg af dirigent.

B: Formandens beretning.

C: Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

D: Fastsættelse af kontingent.

E: Behandling af indkomne forslag. (skal være sekretæren i hænde senest d. 22. marts 2012)  

F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.

G: Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være lidt ost og rødvin samt hyggeligt samvær og mulighed for en bådsnak.


På gensyn den 27. marts!

Venlig hilsen 
Palle, Carsten og Niels