Forside Klubben Sailfish18 Forum Marked Nyheder
Generalforsamling 23. april 2013 kl 19:00

Kære medlem Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Sailfish Klub.Pga. sygdom i bestyrelsen er vi lidt forsinkede så årets generalforsamling afholdes
Tirsdag den 23. april 2013 kl. 19:00

i Yachtklubben Furesøens Klubhus, Dronninggårds Allé 124 B, 2840 Holte.
  

Dagsorden ifølge lovene:
A: Valg af dirigent.
B: Formandens beretning.
C: Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
D: Fastsættelse af kontingent.
E: Behandling af indkomne forslag. (skal være sekretæren i hænde senest d. 19. april 2013)
F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
G: Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være lidt ost og rødvin samt hyggeligt samvær og mulighed for en bådsnak.

På gensyn den 23. april!
 

Venlig hilsen 
Palle, Carsten og Niels