Forside Klubben Sailfish18 Forum Marked Nyheder
Referat Lynæstræf 2013

Var det tidspunktet der var forkert eller er interessen for at træffes i Lynæs
ikke mere aktuel, vejret var der ikke noget i vejen med. Et par medlemmer meldte fra, da der ikke ville komme andre både. 578 Finn Hagerup undlod derfor at komme sejlende men kom  kørende uden båd for selskabets skyld. Vi Finn, Birthe og Palle havde så en hyggelig frokost med diskussion om, hvad man kunne gøre for at bibeholde interessen for klubbens eksistens.

 Et måske kommende medlem der havde set om træffet på hjemmesiden kom og ville meget gerne se, hvordan man håndterer en Sailfish, da han havde tænkt at anskaffe en. Det viste sig, han havde en Wayfarer jolle i Esrum sø, så han aftalte med Finn, der har sin båd i Esrum, at de skulle mødes der og få nogle råd.

 Om eftermiddagen kørte vi med Finn til Hundested for at se de
imponerende sandskulpturer samt andre aktiviteter på havnen.
 Tilbage i Lynæs besøgte vi Bodil og Steen ”tidligere medlemmer” i deres
Motorbåd, hvor vi blev budt på et glas rødvin og fik en sludder om forgangne tider.

Alt ialt havde vi trods det ringe fremmøde en dejlig dag selv uden både,
man kan jo også træffes uden at sejle og i stedet lære andre medlemmer at kende og høre om Deres oplevelser med en Sailfish, dette kunne være en af grundene til at holde liv i klubben der har eksisteret i 36 år. Vi har jo et dejligt klublokale til rådighed i Lynæs
                                                                                 
                                                                                  Birthe og Palle