Forside Klubben Sailfish18 Forum Marked Nyheder
Generalforsamling onsdag d. 12. marts 2008

Indkaldelse til klubbens generalforsamling onsdag d. 12.  marts 2008


Kære medelemmer!
Hermed indkaldes til klubbens årlige generalforsamling, som i år finder sted i
 

Yachtklubben Furesøens klubhus
Droninggårds Alle 124 B
2848 Holte
(der kan parkeres ved Jægerhusets Restaurant)


Vi mødes kl. 19.30
 

Dagsorden ifgl. Lovene

A: Valg af dirigent.
B: Formandens beretning.
C: Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
D: Fastsættelse af kontingent.
E: Behandling af indkomne forslag. (skal være formanden i hænde senest d. 3. marts)
F: Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
G:Eventuelt.

Da ingen i bestyrelsen ønsker genvalg, må man på generalforsamlingen drøfte klubbens fremtid,
såfremt ingen ønsker at påtage sig hvervene. 


Efter generalforsamlingen vil der blive serveret ost og rødvin.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne
Palle Gliese


NB.

Check in og se vores hjemmeside, http://www.sailfish.dk/ , den er nu ved at blive opdateret. Login til at se alle siderne med nyt indhold blev udsendt i det trykte nyhedsbrev

På generalforsamlingen vil Kathrine Chmiel fortælle om brugen og opdateringen af hjemmesiden.