Forside Klubben Sailfish18 Forum Marked Nyheder
Velkomsttalen fra generalforsamlingen

Må jeg starte med at byde velkommen til dette års generalforsamling, og især til Kathrine og Franz der senere vil orientere om vores hjemmeside. Som første punkt skal vi have valgt en dirigent, må jeg foreslå Knud Lynglund.

Siden sidste generalforsamling påtog jeg hvervet som formand da jeg som længstværende og ældste aktive medlem måtte gøre noget. Jeg har sammen med Birthe kontaktet en stor del medlemmer i hele landet for at høre om deres interesse for klubben. De fleste var umiddelbart glade for klubben og dens aktivitet, flere havde dog ikke trailer og benyttede båden til dagsture i forbindelse med deres sommerhus, man var dog glade for at være med i en klub hvor man kunne hente råd og vejledning og håbede ikke den ville ophøre med at eksistere. Man havde været meget glade for vores blad og var kede af det, ikke kom mere men kunne godt forstå det var svært med frivillig arbejdskraft,  man glædede sig til at se en fornyelse af vores hjemmeside og der igennem holde kontakt med klubben, alt igennem en positiv reaktion.

Der har ikke været nogen større mødeaktivitet bestyrelsen imellem udover et par telefonsamtaler, men efter de oplysninger jeg har, er vi for tiden 1 æresmedlem 6 B medlemmer og 48 A medlemmer, ialt 55 i forhold til 58 sidste år. Desværre må man erkende, at  kun ca. halvdelen har betalt kontingent hvilket kan skyldes forglemmelse eller at man ikke sendte girokort ud sidste år, det sidste er der rådet bod for i år, da jeg sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen har vedlagt girokort.

Af klubbens aktiviteter kan jeg nævne vort sommertræf  d. 16. – 17. juni i Sundby Sejlforening, der desværre druknede i regn så der blev ikke meget sejlads. Birthe og jeg selv kom sejlende fra Rungsted om torsdagen,vi havde en dejlig tur på 3 timer i flot vejr, vi blev modtaget med kanonsalut,da vi anløb Sundby, (sejlklubbens kanonlag havde tilfældigvis fest den dag, og jeg som troede det var for vores skyld).

Vort evig trofaste medlem Finn kom kørende uden båd (men med kartofler) fredag middag og  Lisbeth og Preben samt Mary og John kom sejlende i deres større både i regn og blæst i løbet af eftermiddagen, skønt med en stor kahyt man kan søge tilflugt i, og få sig en kop kaffe m. m. Lørdag eftermiddag og aften blev vi dog samlet 12 pers. der nød godt af sejlklubbens gode køkken og lune lokaler, det viser dog en hvis interesse for klubben.

Vort 30 års Lynæs træf 11-12 aug. blev lidt af et tilløbsstykke, jeg havde fået tilsagn om 5 både, desværre blev det kun til 4, der gennemførte en noget utilrettelagt kapsejlads, til gengæld blev aftenens fest ud over det sædvanlige med 23 deltagere.

Referat fra vores sommer og Lynæs træf er sendt ud med post samt sat ind på vores nye hjemmeside som lidt dispentation for vores blad.

Alt dette viser at der fortsat er interesse for vores klubs bestående, hvordan den så skal føres videre, må vi efterfølgende diskutere, er der interesse for vores hidtige aktiviteter eller skal vi drosle ned og indbyrdes aftale at mødes på vandet når tid og lyst er.

Jeg vil dog foreslå at man bibevarer traditionen med vort Lynæs træf, med eller uden kapsejlads, såfremt man har tilstrækkelig tilslutning,man regner det for en fast tradition i Lynæs og glæder sig
hvert år over at se, at der stadig er liv i Sailfish bådene.

Jeg håber vi kan få valgt en ny bestyrelse, der kan føre foreningen videre og giver hermed ordet til vor kasserer,der vil fremlægge regnskabet for 2007.